Panzercrom® Abrazyona Dayanıklı Kaynak Telleri

Aşınmaya Dayanıklı Sert Dolgu Kaynak Telleri

Panzercrom® 9100 OA

Sınıflandırma
Gaz Korumasız Sürekli Özlü Kaynak Teli
EN 14700 T Fe 15
Sertlik
57 – 60 HRc
Mikroyapı
Östenitik matris içerisinde sert prmer ve ötektik karbürler içerir
Mekanik İşleme
Yalnızca taşlama ile mümkündür
Uygulama Alanları

Panzercrom 9100 OA dışarıdan yardımcı gaz koruması gerektirmeyen sürekli özlü kaynak telidir. Karbon ve krom alaşımlı kaynak metali çok yüksek mineral aşındırmasına karşı direnç gösterir. Kasynak edilebilirliği yüksektür ve kaynak pasoları eşit yükseklikte elde edilebilir.

Roller press, dik değirmen vals ve tablaları, kalker kırıcı çekiçleri, konkasör disk ve çekiçleri, taşıyıcı helezonlar, sarsak elekler, iş makinası kovaları vb. kullanım alanları mevcuttur.

Panzercrom® 9200 OA

Sınıflandırma
Gaz Korumasız Sürekli Özlü Kaynak Teli
EN 14700 DIN T ZFe 15
Sertlik
60 – 62 HRc
Mikroyapı
Östenetik matris içerisinde sert primer ve ötektik karbürler içerir.
Mekanik İşleme
Yalnızca taşalama ile mümkündür.

Uygulama Alanları
Dışarıdan gaz koruması gerektirmeyen sürekli özlü kaynak telidir. Bu özelliği ile sahada yapılacak tamir bakım sert dolgu uygulamalarında kolaylık sağlar.  Karbon- krom alaşımlı kaynak metali aynı zamanda Bor elementi içermektedir. Kaynak metalindeki bor benzer kaynak tellerine göre sertliğin artmasına ve kaynak metalinin yayılmasına imkan verir.  Azami 12mm kalınlıkta iki yada üç pasoda uygulanması tavsiye edilir.
Çimento, termik santral, maden, demir, tuğla endüstrilerinde bir çok tamir ve bakım uygulamasında kullanılabilir. Heelzon sert kaynsak dolguları, kırıcı ve öğütücü ekipömanları (roller press, dik değirmöen vals ve tablaları), iş makinası kova ve bıçakları,  fan kanatları, şut ve bunkerler vb.

Panzercrom® 9300 OA

Sınıflandırma
Gaz Korumasız Sürekli Özlü Kaynak Teli
EN 14700 DIN T ZFe 15
Sertlik
60 – 62 HRc
Mikroyapı
Östenetik matris içerisinde sert primer ve ötektik karbürler içerir.
Mekanik İşleme
Yalnızca taşalama ile mümkündür.

Uygulama Alanları
Dışarıdan gaz koruması gerektirmeyen sürekli özlü kaynak telidir. Bu özelliği ile sahada yapılacak tamir bakım sert dolgu uygulamalarında kolaylık sağlar.  Karbon- krom alaşımlı kaynak metali aynı zamanda Bor elementi içermektedir. Kaynak metalindeki bor benzer kaynak tellerine göre sertliğin artmasına ve kaynak metalinin yayılmasına imkan verir.  Azami 12mm kalınlıkta iki yada üç pasoda uygulanması tavsiye edilir.
Çimento, termik santral, maden, demir, tuğla endüstrilerinde bir çok tamir ve bakım uygulamasında kullanılabilir. Heelzon sert kaynsak dolguları, kırıcı ve öğütücü ekipömanları (roller press, dik değirmöen vals ve tablaları), iş makinası kova ve bıçakları,  fan kanatları, şut ve bunkerler vb.

Panzercrom® 9400 OA

Sınıflandırma
Gaz Korumasız Sürekli Özlü Kaynak Teli
EN 14700 DIN T ZFe 15
Sertlik
60 – 62 HRc
Mikroyapı
Östenetik matris içerisinde sert primer ve ötektik karbürler içerir.
Mekanik İşleme
Yalnızca taşalama ile mümkündür.

Uygulama Alanları
Dışarıdan gaz koruması gerektirmeyen sürekli özlü kaynak telidir. Bu özelliği ile sahada yapılacak tamir bakım sert dolgu uygulamalarında kolaylık sağlar.  Karbon- krom alaşımlı kaynak metali aynı zamanda Bor elementi içermektedir. Kaynak metalindeki bor benzer kaynak tellerine göre sertliğin artmasına ve kaynak metalinin yayılmasına imkan verir.  Azami 12mm kalınlıkta iki yada üç pasoda uygulanması tavsiye edilir.
Çimento, termik santral, maden, demir, tuğla endüstrilerinde bir çok tamir ve bakım uygulamasında kullanılabilir. Heelzon sert kaynsak dolguları, kırıcı ve öğütücü ekipömanları (roller press, dik değirmöen vals ve tablaları), iş makinası kova ve bıçakları,  fan kanatları, şut ve bunkerler vb.

Panzercrom® 9500 OA

Sınıflandırma
Gaz Korumasız Sürekli Özlü Kaynak Teli
EN 14700 Fe 15
Sertlik
61 – 63 HRc
Mikroyapı
Östenetik matris içerisinde sert primer ve ötektik karbürler içerir.
Mekanik İşleme
Yalnızca taşalama ile mümkündür.

Uygulama Alanları
Dışarıdan gaz koruması gerektirmeyen sürekli özlü kaynak telidir. Örtüşü elektrod kaynağına oranla 4 kata kadar daha fazla kaynak metali yığma olanağına sahiptir. Cürufu yoktur. 450 ºC sıcaklığa kadar çok yüksek abrazyon ve erezyon aşınmasına yüksek aşınma direnci sağlayan niobyum karbür ve borürler içeren bir dolgu kaynak metali verir. Dolgu kaynak metali düşük ve orta şiddetteki darbelere karşı da dayanım gösterir.

Çimento Fabrikaları, kırıcı çekiçlerinde, helezon kanat ve gömleklerinde, fan gövde ve fan gövdelerinde, dik değrmen öğütücü vals ve tablalarında, klinker kırıcı çekiçlerinde, zincir baklalarında, Demir ve Çelik Fabrikalarındaki; yüksek fırın besleme oluk ve çanlarında, sinter ve kok eleklerinde , Maden Tesislerinde; kırma ve eleme makinaları komonentlerinde, iş makinası kovaları ve bıçaklarında kullanılır.

Panzercrom® 9600 OA

Sınıflandırma
Gaz Korumasız Sürekli Özlü Kaynak Teli
EN 14700 Fe 16
Sertlik
64 – 67 HRc
Mikroyapı
Östenetik matris içerisinde sert primer ve ötektik karbürler içerir.
Mekanik İşleme
Yalnızca taşalama ile mümkündür.

Uygulama Alanları
Dışarıdan gaz koruması gerektirmeyen sürekli özlü kaynak telidir.

Panzercrom® 9700 OA

Sınıflandırma
Gaz Korumasız Sürekli Özlü Kaynak Teli
EN 14700 Fe 16
Sertlik
64 – 68 HRc @ 20 ºC

59 – 63 HRc @ 400 ºC

54 – 57 HRc @ 650ºC
Mikroyapı
Östenetik matris içerisinde hekzagonal sert primer niobyum karbür ve ötektik kompleks karbürler içerir.
Mekanik İşleme
Yalnızca taşalama ile mümkündür.

Uygulama Alanları
Panzercrom 9700 OA Çok yoğun mineral aşındırmasına dayanıklı C-Cr-Nb-V-B alaşımlı sert dolgu kaynak metali verir. Yüksek vanadyum içeriği sayesinde sert matris içerisinde ince taneli sert partiküller oluşmaktadır. Kaynak metali yüksek kazıntı sertliğine sahiptir. 

Dışarıdan gaz koruması gerektirmeyen sürekli özlü kaynak telidir. Cürufu yok denecek kadar azdır, kaynak edilebilirliği mükemmeldir. 650 ºC sıcaklığa kadar aşınma koruyucu özelliği sabit kalır. 400 ºC sıcaklıkta yaklaşık %8, 650 ºC sıcaklıkta %20 civarında sertlik kaybeder.

Panzercrom 9700 OA sinter tesistlerinde, maden ekipmanlarında, kum ve beton pompalarında, helezon gömlek ve kanatlarında, karışıtırıc parçaları vb. kullanılması tavsiye edilir.

Panzercrom® 9800 OA

Sınıflandırma
Gaz Korumasız Sürekli Özlü Kaynak Teli
EN 14700 DIN T Fe 16
Sertlik
63 – 66 HRc
Mikroyapı
Östenetik matris içerisinde hekzagonal sert primer niobyum karbür ve ötektik kompleks karbürler içerir.
Mekanik İşleme
Yalnızca taşalama ile mümkündür.

Uygulama Alanları
Dışarıdan gaz koruması gerektirmeyen sürekli özlü kaynak telidir. Çok yoğun ‘yüksek gerilimli’ aşınmalar için tasarlanmıştır. 800 ºC’de sıcaklığa kadar aşınma dayanımını sürdürebilmektedir. 400 ºC’de  sıcaklıkta yaklaşık %4, 700 derece sıcaklıkta ise %10 civarında sertliğini kaybetmektedir. 

Panzercrom 9800 OA sinter kırıcı yıldızları, besleme olukları,  su soğutmalı/soğutmasız kırıcı ızgaraları, yüksek fırın çanları, yüksek fırın besleme olukları, sinter fan kanat ve fan gövdeleri, kül sevk helezonları, klinker soğutma üniteleri muhtelif parçaları, mikser karıştırma bıçakları, klinker değirmeni muhtelif parçaları gibi yüksek gerilimli aşınmaların yaşandığı makina komponentlerinde yüksek aşınma direnci sağlamaktadır.